Mikä on HENRY?
HENRYn arvot
Visio
Missio/toiminta-ajatus
Päämäärät
Strategia ja linjaukset
Jäsenyys
Säännöt
Hallitus
Toimintakertomus
Henrietta Oy
Kannatusjäsenet
What is HENRY?
CIPD Weekly e-Newsletters
Worldlink
Events
Glossary of HR Terms
HENRY Foorumi
Uudista ja Uudistu
Tapahtumakalenteri
Seminaareja
Open House 2013
Palkkavertailu
HENRYn Oivallusverstaan vuokraaminen
HENRYn ilmoittelukanavat
Ajankohtaista HR-alalla -markkinapaikka
Aluetoiminta
Avoimet työpaikat
Coaching
HENRY-merkki
Jaostoiminta
Julkaisut
Jäsenlehti
Pikatiedote
Ilmoituksien varauslomakkeet
Seminaarit, tietoiskut
Kirjallisuusarvosteluja
Työnohjaus
Henkilöstöteko-kilpailu
Ilmoittaudu ja tilaa web-kaupasta
Vuoden paras HR-gradu -kilpailu
Hyvät henkilöstökäytännöt
Kansainväliset organisaatiot
Kansainväliset konferenssit
NEEM 2013
Yhteistyökoulutukset
HENRY ry
HENRYN JÄSENYYS
KIRJAUTUMINEN EXTRAAN
Käyttäjätunnus
Salasana

Palautetta

Itella / Itä-Suomen palveluyksikön hanke ”Vuorovaikutteisella ja osallistavalla johtamisella lisää hyvinvointia” voitti HENRY ry:n Henkilöstöteko 2011 –kilpailun ja Ilmarinen-palkinnon

Henkilöstöteko-kilpailun voittajan palkitsevat Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry ja Ilmarinen nyt 12. kerran. Valinnalla halutaan kannustaa organisaatioita kehittämään työyhteisöä sekä hyvinvointia työpaikoilla. Voittanut hanke saa 10 000 euron Ilmarinen-palkinnon.

Vuorovaikutteisella ja osallistavalla johtamisella lisää hyvinvointia –hanke
Henkilöstöteko-kilpailun voittaneessa hankkeessa Itellan Itä-Suomen palveluyksikkö loi koko työyhteisöä innostavan ja henkilöstöä osallistavan työhyvinvoinnin johtamismallin.

Hankkeessa hyödynnettiin lähiesimiesten ja henkilöstön työhyvinvointiosaamista ja ideoita. Samalla tuettiin avointa ja luontevaa vuoropuhelua työhyvinvoinnista. Hankkeessa luotiin johtamismalli, jonka avulla toiminta kehittyisi entistä innovatiivisempaan ja ennakoivampaan suuntaan. Mallin käytännön toteutuksessa korostui tekemisten päivittäinen seuranta ja palautteen kerääminen. Perinteisten johtamisen mittareiden rinnalle kehitettiin uusia, ennakoivia mittareita.

Tuomariston perustelut voittajahankkeelle
Itellan Itä-Suomen palveluyksikössä on tehty laaja-alaista, systemaattista ja hyvin johdettua arjen kehittämistyötä. Hankkeessa on kehitetty yksinkertaisia malleja ja mittareita, joilla työhyvinvointiin liittyviä osa-alueita pystytään entistä paremmin ennakoimaan. Myös työsuojelu ja työturvallisuus ovat esimerkillisesti mukana.

Tulokset antavat vahvan näytön työn onnistumisesta. Hankkeen avulla muun muassa tehostettiin työhyvinvointiongelmien ratkaisua ja lisättiin aloitteiden määrää. Myös sairauspoissaolojen ja tapaturmien määrä väheni. Tämä kehitys on jo vaikuttanut positiivisesti myös liiketoiminnan tuloksiin, ja hankkeen laajentuessa valtakunnalliseksi vaikutukset ovat merkittäviä.

Muut finalistit olivat:

Ammattiopisto Luovi: Strategialähtöisellä osaamiskeskustelulla tukea osaamisen johtamiseen.

Santander Consumer Finance Oy: 100 % Vastuu - olet oman elämäsi pääosassa.                           

Tuomaristo arvosti Ammattiopisto Luovin panostusta toimivaan osaamisen johtamisen järjestelmään. ”Strategialähtöisellä osaamiskeskustelulla tukea osaamisen johtamiseen” -hanke on loistava esimerkki siitä, miten sitkeällä, sitoutuneella ja johdonmukaisella toiminnalla on mahdollista saavuttaa merkittäviä tuloksia. Osaamiskarttojen pohjana ovat Luovin strategiset tavoitteet. Hanke on selkeään tarpeeseen rakennettu, systemaattinen ja sen toteutus on toimiva. Hankkeella on ollut positiivisia vaikutuksia mm. omaan työhön ja ryhmässä toimimiseen, osaamiseen ja työhyvinvointiin. Hankkeen aikana tunnistetut toimintatapojen muutos- ja kehittämistarpeet, ovat auttaneet kehittämään kustannustehokkuutta.

Erityiskunniamaininta 2011 Santanderin ”100% vastuu – olet  oman elämäsi pääosassa” -hankkeelle
Santanderin 100% vastuu –hanke on oivallinen esimerkki siitä, miten pienillä teoilla voi olla suuria vaikutuksia työhyvinvointiin. Hanke on edistänyt integraatiota ja tuonut hyviä tuloksia mm vähentyneiden reklamaatioiden ja kasvaneen asiakastyytyväisyyden myötä.

Tuomaristo haluaa poikkeuksellisesti myöntää 100% vastuu –hankkeelle kunniamaininnan: Kunniamaininta kohdistuu erityisesti siihen, että 100% vastuu koskee kaikkia ja tuo lisää vastuunkantoa organisaation kaikille tasoille. Tämänkaltaista alaistaitojen edistämistä tarvittaisiin suomalaisissa organisaatioissa laajemminkin. Tuomaristo myös toivoo, että 100% vastuu -ajattelu laajenisi laajemminkin suomalaisiin  työyhteisöihin ja koko yhteiskuntaan.

Finalistit esittäytyivät ja Henkilöstöteko 2011 palkittiin 14.2.2012 Työhyvinvointi-päivässä Helsingissä. Ilmarinen-palkinnon ja erityskunniamaininnan jakoi Ilmarisen toimitusjohtaja Harri Sailas.

Kilpailun tuomariston puheenjohtajana toimi Diacor terveyspalvelut Oy:n toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen ja jäseninä Työterveyslaitoksen Osaamiskeskuksen johtaja Kari Lindström (emer.) ja KTM Hannu Syrjälä.

Henkilöstöteko on hanke, jonka mitattavat vaikutukset organisaation toimintaan ovat jo nähtävissä tai osoitettavissa, ja jolla on kokonaisvaltaista merkitystä organisaation henkilöstön työhyvinvointiin sekä liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen. Lisäksi arvioinnissa huomioidaan hankkeen innovatiivisuus, esimerkillisyys, ajankohtaisuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Mervi Martikainen, (09) 682 90 225, mervi.martikainen@henryorg.fi
Toiminnanjohtaja Leena Malin, (09) 682 90 224, leena.malin@henryorg.fi
Markkinointi- ja kehittämispäällikkö Annikki Antila, (09) 682 90 221, annikki.antila@henryorg.fi 

Pohjoisesplanadi 33, 3. krs, 00100 Helsinki, puh. (09) 682 9020, faksi (09) 682 90 226, henry@henryorg.fi