Mikä on HENRY?
HENRYn arvot
Visio
Missio/toiminta-ajatus
Päämäärät
Strategia ja linjaukset
Jäsenyys
Säännöt
Hallitus
Toimintakertomus
Henrietta Oy
Kannatusjäsenet
What is HENRY?
CIPD Weekly e-Newsletters
Worldlink
Events
Glossary of HR Terms
HENRY Foorumi
Uudista ja Uudistu
Tapahtumakalenteri
Seminaareja
Open House 2013
Palkkavertailu
HENRYn Oivallusverstaan vuokraaminen
HENRYn ilmoittelukanavat
Ajankohtaista HR-alalla -markkinapaikka
Aluetoiminta
Avoimet työpaikat
Coaching
HENRY-merkki
Jaostoiminta
Julkaisut
Jäsenlehti
Pikatiedote
Ilmoituksien varauslomakkeet
Seminaarit, tietoiskut
Kirjallisuusarvosteluja
Työnohjaus
Henkilöstöteko-kilpailu
Ilmoittaudu ja tilaa web-kaupasta
Vuoden paras HR-gradu -kilpailu
Hyvät henkilöstökäytännöt
Kansainväliset organisaatiot
Kansainväliset konferenssit
NEEM 2013
Yhteistyökoulutukset
HENRY ry
HENRYN JÄSENYYS
KIRJAUTUMINEN EXTRAAN
Käyttäjätunnus
Salasana

Palautetta

COACHING – tulevaisuuden johtamisen ohjausmenetelmä


Mitä coaching on?

Coaching kuuluu samaan kehittämisperheeseen kuin mentorointi ja työnohjaus, mutta sillä on omat selkeät muoto – ja painotuseronsa. Luottamuksellinen coaching-prosessi on selvästi rajattu ja toiminta on vahvasti sidoksissa liiketoiminnallisiin asiakokonaisuuksiin,  tavoitteisiin ja tuloksiin.

Coaching on ajatuksia herättävä ja luova yhteistyösuhde, jonka tavoitteena on inspiroida asiakasta hyödyntämään kokonaisvaltaisesti henkilökohtainen ja ammatillinen potentiaalinsa sekä selkeyttämään itsensä johtamiseen liittyviä tapoja. Coaching on tuloksellista voimavarakeskeistä ajattelutyötä jossa keskitytään systemaattisesti tavoitteiden saavuttamiseen, tuloksiin.

Tutustu HENRYn coachien rekisteriin

Coaching-muotoja

Tässä muutamia esimerkkejä coachingin  muodoista, lisätietoja voit kysyä coach-rekisteriin kuuluvilta ammattilaisilta.

Yksilö-coaching voi auttaa johtajaa, esimiestä tai asiantuntijaa löytämään omassa työssään selkeämpiä askeleita kohti tavoitetta.

Ryhmä-coaching soveltuu esim.ryhmälle esimiehiä, jotka haluavat oppia parempaa johtamista. Ryhmässä jokainen yksilö rakentaa oman kehittymispolun oivaltamisen ja tavoitteiden löytymisen kautta. Samalla ryhmä-coachingissa voi oppia ja harjoitella omia coaching-taitoja.

Tiimi-coaching on tehokas tapa hitsata tiimi yhteisen tavoitteen ja tuloksellisen tekemisen taakse. Tiimi-coachingin tavoitteet lähtevät tiimin visiosta ja tavoitteista.

Mentorcoaching on coachingin ammattilaisille tarkoitettu oman kehittymisen prosessi. Se voi liittyä mm. kansainvälisen sertifikaatin hakemiseen tai sen edellyttämän ammattitaidon ylläpitoon. (ICF -sertifikaatti voimassa 3 vuotta)

Pohjoisesplanadi 33, 3. krs, 00100 Helsinki, puh. (09) 682 9020, faksi (09) 682 90 226, henry@henryorg.fi