Mikä on HENRY?
HENRYn arvot
Visio
Missio/toiminta-ajatus
Päämäärät
Strategia ja linjaukset
Jäsenyys
Säännöt
Hallitus
Toimintakertomus
Henrietta Oy
Kannatusjäsenet
What is HENRY?
CIPD Weekly e-Newsletters
Worldlink
Events
Glossary of HR Terms
HENRY Foorumi
Uudista ja Uudistu
Tapahtumakalenteri
Seminaareja
Open House 2013
Palkkavertailu
HENRYn Oivallusverstaan vuokraaminen
HENRYn ilmoittelukanavat
Ajankohtaista HR-alalla -markkinapaikka
Aluetoiminta
Avoimet työpaikat
Coaching
HENRY-merkki
Jaostoiminta
Julkaisut
Jäsenlehti
Pikatiedote
Ilmoituksien varauslomakkeet
Seminaarit, tietoiskut
Kirjallisuusarvosteluja
Työnohjaus
Henkilöstöteko-kilpailu
Ilmoittaudu ja tilaa web-kaupasta
Vuoden paras HR-gradu -kilpailu
Hyvät henkilöstökäytännöt
Kansainväliset organisaatiot
Kansainväliset konferenssit
NEEM 2013
Yhteistyökoulutukset
HENRY ry
HENRYN JÄSENYYS
KIRJAUTUMINEN EXTRAAN
Käyttäjätunnus
Salasana

Palautetta

Vuoden paras pro gradu -kilpailun 2006 voittaja

Voittajaksi valittiin KTM Katja Saaren tutkielma Työuupumus. Omaelämäkerrallisten kirjoitusten analyysi työuupumuksen kokemuksista.

Katja Saaren tutkielma on laadukas työ, joka on tehty vaikeasta ja tärkeästä aiheesta. Tavoitteena oli tarkastella työuupumusta kokonaisuutena yksilöllisten kokemusten ja selviytymisen kautta. Tutkimuksen tulokset vahvistivat aiempia tutkimustuloksia työuupumuksesta, mutta erityinen lisäarvo tutkimuksessa oli yksilöllinen, kokemuksellinen näkökulma. Tutkija painotti kokonaisvaltaista tarkastelua ja selviytymisen merkitystä. Työn merkittävä kontribuutio on kattavamman mallin kehittäminen, joka etenee selviytymisen vaiheisiin asti eikä käsittele työuupumusta umpikujana.

Tutkimuksella on tärkeä sanoma henkilöstöjohdolle: yksilökohtaisten kertomusten kautta valaistaan havainnollisesti sekä työuupumuksen syitä, oireita ja seurauksia että sitä, miten työuupumuksesta voi selvitä ja millainen tuki on siinä keskeistä.

Finalistit

Katja Saari: Työuupumus. Omaelämäkerrallisten kirjoitusten analyysi työuupumuksen kokemuksista
Vaasan yliopisto, Kauppatieteellinen tiedekunta

Jouni Sipponen: Strategy Communication Practices: A Case Study in a Public Education Organization
Teknillinen korkeakoulu, Työpsykologian ja johtamisen laboratorio

Sari Laine: Organizational Justice, Job Insecurity and Psychological Distress: Testing the Uncertainty Management Model
Helsingin yliopisto, Psykologian laitos

Pohjoisesplanadi 33, 3. krs, 00100 Helsinki, puh. (09) 682 9020, faksi (09) 682 90 226, henry@henryorg.fi